top of page
iStock-1142991657 2023-08-29 09_32_28.jpg

ISBIH Team

Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine - ISBIH je državna naučno-stručna institucija, nadležna u području standardizacije da predlaže strategiju standardizacije u Bosni i Hercegovini, priprema i izdaje bosanskohercegovačke standarde, zastupa i predstavlja Bosnu i Hercegovinu u međunarodnim i drugim međudržavnim organizacijama za standardizaciju, te obavlja poslove koji proizilaze iz međunarodnih sporazuma i članstva u tim organizacijama, učestvuje u pripremanju tehničkih propisa, razvija i uspostavlja informacioni sistem o standardima i drugim srodnim dokumentima, proglašava standarde BiH, organizira i provodi specijalističko obrazovanje kadrova u području standardizacije, bavi se izdavačko - publicističkom djelatnošću iz područja standardizacije.

U području ocjene usklađenosti Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine učestvuje u uspostavi i održavanju sistema certificiranja i homologizacije u skladu s evropskim modelom. Zastupa Bosnu i Hercegovinu u evropskim i međunarodnim organizacijama za ocjenu usklađenosti (EOTC i EUROLAB, itd) do formiranja asocijacije ispitnih laboratorija, asocijacije kalibracionih laboratorija i organizuje edukacije iz područja ocjene usklađenosti. 

mr.sc. Goran Tešanović

Pomoćnik direktora za ocjenu usklađenosti

E-mail: goran.tesanovic@isbih.gov.ba

Tel.:  +387 (0)57 310 589

mr.sc. Miljan Savić 

Šef odjeljenja za ocjenu usklađenosti

E-mail: miljan.savic@isbih.gov.ba

Tel.:  +387 (0)57 310 597

mr. ph. Tatjana Vidović

Stručni saradnik za standardizaciju

E-mail: tatjana.vidovic@isbih.gov.ba

Tel.:  +387 (0)57 310 592

bottom of page