top of page

Centar za digitalne inovacije its4Health

S obzirom na to da digitalizacija više ne doprinosi samo rastu poslovanja, već je kritičan preduvjet za kontinuiranu konkurentnost korporativnih subjekata u svim industrijama, sve je veća globalna spoznaja potrebe za izdvajanjem većih resursa kako bi se omogućio i ubrzao proces digitalne transformacije, adaptacije i inovacija. . Uvođenje zelenih i digitalnih tehnologija i inovacija nude poboljšane rezultate pacijenata kao i veću efikasnost u radu kako za javne tako i za privatne pružaoce zdravstvenih usluga. Its4Health Digital Innovation Hub ponudit će integrirani paket usluga, u rasponu od omogućavanja digitalne i zelene transformacije partnerskih MSP-a i javnih pružatelja zdravstvenih usluga, preko omogućavanja pojave inovativnih proizvoda, do inkubiranja i razvoja poslovanja oko inovacija. 

iStock-1450240429 2023-08-30 08_36_46.jpg
iStock-1450240429 2023-08-30 08_36_46.jpg

Hub je jedinstven po svom pristupu jer ima za cilj pružiti značajnu dodatnu vrijednost društvu u cjelini kroz davanje opipljivog doprinosa poboljšanju učinka zdravstvenog sektora u zemlji. 

Cilj

Cilj Hub-a je podržati u velikoj mjeri digitalnu i zelenu transformaciju zdravstvenih ustanova u Bosni i Hercegovini, uključujući vladu i kompanije, posebno mala i srednja preduzeća i male srednje kapitalne kompanije koje rade u zdravstveno-tehnološkom sektoru u Bosni i Hercegovini.  ;

 

Hub pruža usluge kao što su testiranje prije ulaganja, obuka i razvoj vještina, podrška za pronalaženje investicija, umrežavanje i pristup inovativnim ekosistemima. Usluge se pružaju na otvorenoj, transparentnoj i nediskriminatorskoj osnovi. Pružane usluge doprinijet će jačanju konkurentnosti bosanskohercegovačke industrije zdravstvene tehnologije. 

bottom of page