top of page

Održan sastanak pregleda na Univerzitetu SSST

Feb 16, 2024

Danas, 16. februara 2024. godine, održan je sastanak pregleda na Univerzitetu SSST sa partnerima iz Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine, kao i sa timom sa SSST-a, u okviru projekta Its4Health.

Danas, 16. februara 2024. godine, održan je sastanak pregleda na Univerzitetu SSST sa partnerima iz Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine, kao i sa timom sa SSST-a, u okviru projekta Its4Health. Prof. dr. Belma Ramić-Brkić predstavila je postignute rezultate projekta do sada i iznijela viziju za buduće korake ka njegovom završetku.


Zahvaljujući posvećenosti i suradnji svih timova, projekt "Its4Health" bilježi značajan napredak u svojoj implementaciji. Rezultati prethodnih aktivnosti predstavljaju osnovu naše strateške inicijative.


"Its4Health" nije samo projekt, već inicijativa s dubokim društvenim utjecajem. Radimo na stvaranju inovativnih rješenja koja će unaprijediti kvalitetu zdravstvene skrbi na globalnoj razini.


Sastanak je pružio priliku za definiranje smjernica za buduće korake. Planiramo aktivnosti koje će dodatno ojačati projekt "Its4Health" i doprinijeti zajedničkom cilju poboljšanja tehnologije zdravstvene skrbi.


Događaj, u suradnji s SSST-om, VERLAB INSTITUTOM-om, IMBiH-om i ISBiH-om, naglasio je napore u digitalizaciji. DIH Its4Health, financiran od strane EU i BMZ putem projekta EU4DigitalSME i implementiran od strane GIZ-a u Bosni i Hercegovini, ima za cilj poticanje digitalizacije, automatizacije i inovacija u ekosustavu malih i srednjih poduzeća na regionalnoj razini.

bottom of page