top of page

Spajanje inovacija: "its4Health" DIH i "AI4Health" EDIH stvaraju put za digitalnu zdravstvenu zaštitu u Evropi

Nov 29, 2023

Uspostavljen dogovor o potpisivanju formalnog Memoranduma o saradnji između DIH-a i EDIH-a, postavljajući teren za budućnost u kojoj digitalne inovacije u zdravstvu nisu samo zamišljene, već se aktivno sprovode i implementiraju.

U značajnom iskoraku ka digitalizaciji zdravstvene zaštite širom Evrope, "its4Health" Digital Innovation Hub (DIH), na čelu sa dr. sci. Emir Ganić, izvršni direktor Fakulteta nauke i tehnologije Univerziteta u Sarajevu (SSST), od 28. do 29. novembra u posjetio je Evropskom centru za digitalne inovacije (EDIH) "AI4Health" u Republici Hrvatskoj.


Ova posjeta predstavlja temelj u jačanju regionalnih partnerstava i partnerstava Evropske unije, s ciljem da se digitalne tehnologije iskoriste u revolucioniranju zdravstvenih usluga. DIH, koju su činili cijenjeni predstavnici Sveučilišta SSST i Verlab Istraživačkog instituta za biomedicinsko inženjerstvo, medicinske uređaje i umjetnu inteligenciju, sudjelovao je u razgovorima s vodećim hrvatskim inovatorima u zdravstvu.


EDIH "AI4Health", na čijem je čelu renomirani Institut Ruđer Bošković i uz podršku napredne platforme za testiranje digitalnih zdravstvenih rješenja Poliklinike Magdalena, ugostio je DIH "its4Health". Početne prezentacije postavile su temelje za istraživanje potencijalnih puteva suradnje, naglašavajući potrebu za inovativnim rješenjima u zdravstvu, obuci o digitalnoj transformaciji i podršci zdravstvenim tehnološkim rješenjima i mladim inovatorima.


Dijalog između ovih institucija naglašava zajedničku viziju digitalno osnaženog zdravstvenog sektora u Europi, pokazujući potencijalne prednosti takve suradnje u poboljšanju njege pacijenata i pružanja zdravstvene zaštite.


Ishod posjete bio je dogovor o potpisivanju formalnog Memoranduma o saradnji između DIH-a i EDIH-a, postavljajući teren za budućnost u kojoj digitalne inovacije u zdravstvu nisu samo zamišljene, već se aktivno sprovode i implementiraju.


Ovo partnerstvo ne samo da simbolizira korak naprijed u inovacijama u digitalnoj zdravstvenoj zaštiti, već i odražava širu posvećenost evropskih institucija da sarađuju preko granica, dijeleći znanje, resurse i stručnost kako bi se uhvatili u koštac s izazovima s kojima se zdravstvena zaštita suočava u digitalnom dobu.


Dok "its4Health" DIH i "AI4Health" EDIH kreću na ovo zajedničko putovanje, evropski zdravstveni sektor stoji na ivici digitalne revolucije, spreman da koristi pacijentima, pružaocima zdravstvenih usluga i industriji u cjelini. Ova inicijativa predstavlja nadu za budućnost zdravstva, obećavajući svijet u kojem digitalna rješenja vode zdravijim životima širom Evrope i šire.

bottom of page