top of page

Uspješno je završena međunarodna konferencija AMCTM 2023 u organizaciji Instituta za mjeriteljstvo BiH.

Sep 28, 2023

Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine (IMBiH) organizirao je trodnevnu Međunarodnu konferenciju za napredne matematičke i računalne alate u mjeriteljstvu i ispitivanju (AMCTM 2023) od 26. do 28. rujna 2023. godine.

Institut za Metrologiju Bosne i Hercegovine (IMBiH) organizirao je trodnevnu Međunarodnu konferenciju o naprednim matematičkim i računarskim alatima u metrologiji i ispitivanju (AMCTM 2023) od 26. do 28. septembra 2023. Konferencija je održana u saradnji sa Tehničkim komitetom za matematičke alate za mjerenja (TC21 IMEKO), Tehničkim komitetom za digitalizaciju (TC6 IMEKO), Međunarodnom mjeriteljskom konfederacijom (IMEKO) i Evropskom mrežom za matematiku i statistiku u metrologiji (MATHMET). Ciljevi konferencije su bili:


1. Pružiti bolje razumijevanje matematičkih i računarskih alata potrebnih u metrologiji.

2. Razviti nove alate u oblasti metrologije i ispitivanja.

3. Promovisati regionalnu i međunarodnu saradnju u oblasti metrologije i ispitivanja.

4. Podržati mlade istraživače u oblasti metrologije i srodnih disciplina.

5. Prenositi znanje industriji i zainteresovanim stranama.


Pored toga, konferencija je također obilježila 30. godišnjicu prve konferencije o naprednim matematičkim alatima za metrologiju, koja je održana u Torinu 1993. godine.


Konferenciju je prisustvovalo više od 70 učesnika iz 30 različitih zemalja, uključujući Japan, Novi Zeland, Kanadu, Francusku, Veliku Britaniju, Njemačku, Kolumbiju, Sjedinjene Američke Države, Poljsku, Nizozemsku i Bosnu i Hercegovinu. Radovi predstavljeni na konferenciji obuhvatili su širok spektar tema, uključujući:


- Modeliranje u metrologiji i srodnim oblastima.

- Nove pristupe računanju nesigurnosti mjerenja.

- Digitalizaciju u metrologiji.

- Softverske alate u metrologiji.

- Statističke metode i Bayesovu inferenciju.

- Nove metode kalibracije i ispitivanja.

- Mašinsko učenje i veštačku inteligenciju.


Njemačka agencija za međunarodnu saradnju (GIZ) bila je partner konferencije. GIZ-ova podrška omogućila je učesnicima iz oblasti metrologije i akademske zajednice u regionu da prisustvuju konferenciji. Želimo zahvaliti GIZ-u na podršci u organizaciji konferencije i na prepoznavanju IMBiH kao pouzdanog partnera u procesu digitalne transformacije u Bosni i Hercegovini. GIZ i IMBiH su ranije sarađivali na uspostavi Digitalnog HUB-a, čiji je cilj poboljšati kapacitete malih i srednjih preduzeća za implementaciju odgovarajućih digitalnih rješenja.


Osim toga, na konferenciji je održana posebna sesija Tehničkog komiteta IMEKO TC21, gdje je izabrano novo rukovodstvo komiteta. Zahvalnost je izražena prethodnom predsjedniku, Francu Paveseu, za njegov doprinos razvoju komiteta. Franco Pavese, bivši zaposlenik Nacionalnog metrološkog instituta Italije (INRIM), vodio je seriju konferencija AMCTM i bio vodeći urednik dvanaest izdanja povezanih višeautorskih knjiga. Ove knjige predstavljaju oko 600 naučnih istraživačkih radova o primjeni matematičkih, statističkih i računarskih nauka u metrologiji. Franco Pavese je formirao Tehnički komitet TC21 2004. godine i bio je njegov predsjednik od tada. Sada je napustio tu ulogu i postao počasni predsjednik TC21 komiteta. Prema pravilima komiteta, na sastanku je predloženo i odobreno novo rukovodstvo: Alistair Forbes (NPL, UK), predsjednik; Gregory Kyriazis (INMETRO, Brazil) i Katsuhiro Shirono (AIST, Japan), potpredsjednici; te Alen Bošnjaković (IMBiH, BiH), naučni sekretar. Novo rukovodstvo će biti zvanično potvrđeno u avgustu 2024. godine od strane tehničkog odbora i generalnog savjeta IMEKO-a.


Konferencija je također obuhvatala posebne sesije o digitalnim kalibracionim potvrdama i digitalizaciji u metrologiji. Daniel Hutzschenreuter (PTB, Njemačka) održao je prezentaciju pod nazivom "Kako početi raditi sa digitalnim kalibracionim potvrdama." Također je informisao učesnike konferencije da se projekt podrške u implementaciji digitalnih kalibracionih potvrda u Evropskoj metrološkoj zajednici (DC2GO) bliži kraju. Rezultati projekta će biti dostupni svim zainteresovanim stranama koje prelaze sa konvencionalnih kalibracionih potvrda na digitalne. Na okruglom stolu pod nazivom "Digitalizacija u metrologiji", učesnici konferencije su dijelili svoja iskustva u vezi digitalizacije u metrologiji u Japanu, Novom Zelandu

bottom of page