top of page

Gostujuće predavanje dr. Vahida Asimija o HealthTechu i umjetnoj inteligenciji

Nov 17, 2023

Leapfrog Innovation in HealthTech


Nedavno predavanje Dr. Vahida Asimija predstavljalo je dubinsko istraživanje transformative potencijale HealthTech-a u okviru kompanije Heal Capital u Njemačkoj. Njegova saznanja fokusirala su se na promoviranje inovativnih teza za transformaciju njemačkog zdravstvenog sistema putem digitalnih tehnologija, s posebnim naglaskom na nedavnim koracima u oblasti HealthTech-a. Tokom predavanja, Dr. Asimi istakao je rastući značaj kapitalnih ulaganja u tehnologije vezane za zdravstvo, posebno u kontekstu već dominirajuće popularnosti vještačke inteligencije (AI), gdje 8 od 10 kompanija aktivno traži zajedničke projekte.


Značajna tvrdnja Dr. Asimija bila je predviđanje uspona HealthTech platformi, sposobnih da steknu konkurentske prednosti i prošire tržišni udio putem besprijekorne integracije. Ovaj pogled odražava evolucijsku dinamiku zdravstvene industrije u doba digitalne transformacije. Prezentacija, održana 17. novembra, u petak, privukla je pažnju studenata sa SSST-A, članova fakulteta i ljekara iz UniMed poliklinike, bacajući svjetlo na sjecište tehnologije i zdravstva.


Događaj se odvijao unutar uglednog Partnerskog okvira Huba, koji čine SSST, VERLAB, IMBiH i ISBIH. Ova suradnja integriše izuzetnu istraživačku ekspertizu, ključnu u svim fazama digitalizacijskog procesa. Uspostava DIH its4Health, kao dijela EU4DigitalSME projekta koji finansiraju zajedno EU i BMZ, implementiranog od strane GIZ-a u Bosni i Hercegovini, ima za cilj značajan doprinos ekosistemu digitalizacije, automatizacije i inovacija za mala i srednja preduzeća u regiji.

bottom of page