top of page

HealthTech Entrepreneur Meet-up

Dec 14, 2023

Okupljanje mladih preduzetnika sa interesovanjem za biotehnologiju, zdravstvo i inovacije u oblasti zdravstvene tehnologije.

Univerzitet SSST bio je domaćin HealthTech Entrepreneur Meet-up-a od strane its4Health, uz otvarajući govor koordinatora projekta, Belme Ramić Brkić.Na događaju su kao gosti govornici učestvovali Zaki Milhem i Ionut Tata, uspješni preduzetnici i konsultanti u oblasti zdravstvene tehnologije. Nakon njihovih inspirativnih govora, uslijedila je diskusija posvećena nedavnom SSST hakatonu, pružajući korisne povratne informacije studentima o njihovim projektima.


 Učesnici u ovoj diskusiji bili su studenti fakulteta SSST-a, koji su takođe aktivno učestvovali u hakatonu, sticanjem novih znanja, ideja i vještina za unapređenje svojih projekata kroz interakciju s ovim stručnjacima.


Meet-up je zaključen internim sastankom s ciljem unapređenja mogućnosti suradnje i partnerstva. Profesori sa SSST-a koji aktivno doprinose uspostavi Digitalnog inovacionog centra (DIH) kao dijela its4Health projekta, zajedno s našim gostima, imali su priliku da se povežu, dijele ideje i postave temelje za buduće suradnje u dinamičnoj oblasti zdravstvene tehnologije. Ovaj događaj ne samo da je olakšao razmjenu znanja, već je i kultivisao dinamičnu zajednicu inovatora posvećenu ostvarivanju pozitivnih promjena u oblasti.


Ovaj događaj se odvijao unutar uglednog Partner Framework-a Hub-a, koji čine SSST, VERLAB, IMBiH i ISBIH. Ova suradnička alijansa integriše izuzetnu stručnost istraživanja, ključnu u svakoj fazi digitalizacije. Ustanovljavanje DIH its4Health, kao dio projekta EU4DigitalSME, koji je zajednički finansiran od strane EU i BMZ, implementiran od strane GIZ-a u Bosni i Hercegovini, ima za cilj značajan doprinos digitalizaciji, automatizaciji i inovacijama u ekosistemu malih i srednjih preduzeća u region.
bottom of page