top of page

Pokrenut centar za digitalne inovacije "its4Health".

Oct 19, 2023

Digitalizacija zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini
12. oktobra 2023. godine, predstavljen je Digitalni centar za inovacije its4Health, čime je istaknuta posvećenost olakšavanju digitalne evolucije zdravstvene njege u Bosni i Hercegovini. Centar ima za cilj razvijanje zdravstvenog sistema koji se odlikuje transparentnošću, sigurnošću i efikasnošću.


Na lansiranju, koje je pratilo preko 30 predstavnika privatnih zdravstvenih institucija širom Bosne i Hercegovine, prikazane su uspješne regionalne prakse u digitalizaciji zdravstva. Također su istaknute osnovne usluge koje će its4Health primarno podržavati u saradnji sa partnerima iz privatnog i javnog sektora.


Predstavnici Poliklinike Magdalena iz Zagreba, ispred hrvatskog EDIH-a AI4Health.Cro govorili su o načinima integracije vještačke inteligencije u radne procese klinike, te koje alate i nova rješenja razvijaju kako bi svojim medicinskim radnicima, ali i krajnjem korisniku – pacijentu – olakšali komunikaciju i dobili što veći broj ulaznih podataka.


U osnovi rada its4Health nalazi se snažan partnerski okvir koji čine Univerzitet Sarajevo School of Science and Technology (SSST), Naučno-istraživački institut Verlab za biomedicinsko inženjerstvo, medicinske uređaje i veštačku inteligenciju (VERLAB), Institut za metrologiju BiH (IMBiH) i Institut za standardizaciju BiH (ISBIH). Ovaj konzorcij kombinuje neviđenu istraživačku ekspertizu sa industijskim znanjem, obezbjeđujući sveobuhvatnu podršku tokom procesa digitalne transformacije.


Osnivanje DIH its4Health proizilazi iz šire inicijative EU4DigitalSME. Ovaj projekat, sufinansiran od strane Evropske unije i Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ), sprovodi Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) GmbH u Bosni i Hercegovini.


DIH its4Health personifikuje glavni cilj projekta EU4DigitalSME: razvoj dinamičnog ekosistema koji promoviše digitalizaciju, automatizaciju i inovacije, posebno u sektoru malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini.

bottom of page