top of page

Security Excellence Hackathon: Jačanje Kibernetičke Sigurnosti za Zdravstvo

Feb 28, 2024

U saradnji Centra za Izvrsnost u Cyber sigurnosti (CSEC) sa DIH Its4Health organiziran je Security Excellence Hackathon, a uz podršku Ambasade Velike Britanije, Evropske Unije i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ). 

Ovaj događaj imao je za cilj potaknuti buduće talente u polju kibernetičke sigurnosti, istovremeno šireći svijest o važnosti zaštite informacija u zdravstvenom sektoru. 

 

Hackathon je privukao takmičare različitih tehničkih pozadina, s posebnim interesovanjem za istraživanje područja kibernetičke sigurnosti. Ukupno 11 timova je prihvatilo izazov i  pokazalo svoje vještine u ovom dinamičnom takmičenju. 

 

Takmičari su bili podijeljeni u tri različite kategorije: Hakiraj kutiju, Uhvati zastavu i Sigurnost dizajna. Prve dvije kategorije postavile su timovima zadatak prodiranja u osigurane sisteme iskorištavanjem ranjivosti u njihovom dizajnu. Treća kategorija, usklađena s inicijativom DIH-a za zdravlje, zahtijevala je od takmičara da dizajniraju i razviju aplikaciju prilagođenu zdravstvenom sistemu u Bosni i Hercegovini. Ova kategorija naglašavala je važnost zaštite povjerljivih podataka pacijenata, očekujući od takmičara da se pridržavaju najboljih praksi industrije tijekom razvoja aplikacija. 

 

Veliko priznanje pripalo je pobjedničkom timu “Pivot”, studenata sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Demonstrirali su izuzetno znanje u sve tri kategorije takmičenja, što im je donijelo pobjedu i vrijednu nagradu - putovanje na vodeću konferenciju o kibernetičkoj sigurnosti u Europi, Cybersec Europe, koja će se održati u Londonu ove godine. 

 

Osim takmičenja, hackathon je obuhvatio i predavanja koja su održali istaknuti govornici. Dr. Adam Zagorecki, viši istraživački saradnik na Sveučilištu Cranfield u Ujedinjenom Kraljevstvu i poseban gost DIH-a Its4Health, podijelio je neprocjenjive uvide o sigurnosti medicinskih podataka u sve složenijem digitalnom krajoliku. 

 

Uzevši u obzir važnost kibernetičke sigurnosti u zaštiti osjetljivih podataka, inicijative poput Security Excellence Hackathona ključne su za sljedeće generacije lidera u području kibernetičke sigurnosti, koji će predvoditi napredak u ovom ključnom sektoru. 

 

DIH its4Health podržava Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ), Evropska unija i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ). Ova podrška odražava važnost inicijative u promovisanju napretka digitalnog zdravstva kroz saradnju i stručnost.bottom of page